Här hittar du vårt samlade tjänsteutbud

Vårt tjänsteutbud

Vi jobbar kontinuerligt på att utveckla och anpassa vårt tjänsteutbud för att möta ditt behov.
Under dom olika flikarna här till vänster kan du läsa mer om vårt basutbud av tjänster och produkter.

Om det är något du saknar på denna sida eller undrar över, kontakta oss, vi finns till för att göra ditt jobb enklare och smidigare.

TA-Planer (trafikanordningsplaner)

Trafikanordningsplan, eller så kallad TA-plan, innehåller information om ett vägarbeten samt hur dessa ska märkas ut. För att få sätta ut, underhålla & ta bort vägmärken samt skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten. Detta är något som krävs vid vägarbeten.
Vi på Viasignum har god kompetens och lång erfarenhet av att både upprätta och hantera administrationen kring TA-planer.

Vi hjälper dig gärna i upprättandet av TA-planer för dina kommande arbeten.

Uthyrning av material för Trafiklösningar

Vi har utrustning för ditt arbete, vi ser till att du har funktionsdugligt kvalitetssäkrat och rengjort material tillhands när du behöver det.
Har du behov av material vi inte har i lager, lovar vi att göra vad vi kan för att ordna fram det på annat sätt så du kan genomföra ditt arbete som planerat

Vi har utrustning för att framställa skyltmaterial efter ditt specifika behov och med mycket kort ledtid.

Utställning av trafikanordningar

Vi hyr inte bara ut material till dig, vi åtar oss gärna att även ställa ut materialet i enlighet med TA-planen och dina instruktioner.
Vi har uppstyrda arbetsprocesser och tränad personal för att göra arbetet effektivt, smidigt och säkert.

TMA-Bilar

En vägarnas livvakt väger 10,5 ton. Med utfällt TMA-skydd och tänd trafikledningstavla skyddar TMA-bilen dig och dina medarbetare på arbetsplatsen.
Vi ser till att förse dig med ditt behov av snabb och smidig tillgång av TMA-bilar.

Tillsyn och rondering.

Vi åtar oss gärna att se till att din trafikreglering uppfyller lagar och regler under hela arbetsperioden. Mycket kan hända och utan en planerad tillsyn häder det ofta att material förstörs eller försvinner, vi har utarbetade rutiner och arbetssätt att säkerställa efterlevnad och säkerhet på din utrustning/arbetsplats.

Tjältiningsuppdrag

När vintern slår till kryper tjälen ner i våra vägar, vi har effektiv utrustning och stor erfarenhet och kometens att utföra tjältining för dina behov.