Vårt DNA är
“Lokalt, Kunden i Centrum & Kostnadseffektivt”,
det är vi övertygade om att ni kommer märka när ni jobbar med oss.

Vår vision

Vi har som långsiktigt mål att bli regionens mest uppskattade och kundernas först val, när det gäller Trafiklösningar och trafikanordningar.
Vi definierar vår region som Gävleborg och Mälardalen.

Våra “Fem Pelare”

Vi är övertygade att vi kan uppnå vår vision och långsiktiga mål genom att enträget jobba vidare med dom fem områden vi definierat som våra strategier och vägvisare.

Peka på pelarna så finns ytterligare information

Servicegrad

Vi finns till för våra kunder

Vi ska finnas tillhands när du behöver oss, inte omvänt.
För oss skall det inte finnas några obekväma tider.

Kvalitet

Alltid rätt kvalitet

Vi ska genom att ha bra arbetssätt, ordning och reda på materialet och rätt kompetens leverera hög kvalitet i det vi gör

Pris

Högt kundvärde

Genom väl genomtänkta arbetssätt, stor dos entreprenörsanda och bra koll på kostnader ska vi kunna erbjuda dig riktigt konkurrenskraftiga priser

Samarbetsvilja

Lätta att jobba med

Vi siktar på att bygga långsiktiga och djupa relationer med våra kunder. Vi tror på att bygga “vinna-vinna relationer”

Kreativitet

Vi löser uppgiften

Vi tror vi kan skapa överlägset kundvärde för dig genom att tänka annorlunda och att hela tiden utgå från ditt behov inte vårat.

Samarbetspartners

För att stärka vårt erbjudande arbetar vi med följande partners